Trivselssamtaler

Jeg tilbyder trivselssamtaler til børn fra 8 år og opefter, til unge og til voksne.

Jeg har haft samtaler med børn, unge og voksne i mere end 20 år. Jeg er uddannet coach og dybdeterapeut. Herudover har jeg via min uddannelse som pædagog mange års erfaring i at kommunikere med børn.

Voksne mennesker kontakter mig typisk, fordi de gerne vil have større selvværd, selvtillid eller bare en bedre forståelse af sig selv.. Eller fordi der i deres liv her og nu er nogle udfordringer, som de ikke selv kan se sig ud af.

Det kan være, at hun føler sig overrulet af andre. Det kan være, han føler sig usynlig eller taget for givet. Det kan være, at hun synes, hun får skylden, hver gang noget går galt. Det kan være, at han bliver mundlam, når andre mennesker skælder ham ud eller taler ned til ham.

 

Det er min erfaring, at vi næsten altid kan finde redskaber eller tanke- eller handlemønstre, som giver barnet, den unge eller den voksne en langt større trivsel i sit liv.

Metoderne er mangfoldige, når vi skal tale om og handle på at få bedre trivsel. De vil hver gang blive afstemt efter det enkelte menneskes udtryksform og behov.

Hvis du er i tvivl, om det er noget for dig, så kontakt mig og hør nærmere. Det er gratis og kan give dig en fornemmelse af, om vi skal arbejde sammen, eller du har brug for noget andet.