Profil på sensitive børn eller unge

Et stigende antal forældre har behov for en profil eller udtalelse på deres sensitive små eller store børn. Jeg udarbejder sådanne profiler og har gjort det på børn over hele landet. Fremgangsmåden er typisk, at jeg har en samtale med forældrene og/eller barnet, hvor jeg får et indtryk af barnets styrker og udfordringer. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt med flere samtaler. Herudover kan jeg, hvis det er relevant, observere barnet i institution eller skole for at få et mere nuanceret billede af barnet. Resultatet udmunder i en decideret profil med beskrivelse af netop dette barns evner, ressourcer og udfordringer samt en konklusion i forhold til, hvorvidt barnet er særlig sensitivt.

Prisen fastsættes i det enkelte tilfælde i samarbejde med forældrene og er afhængig af krav til udtalelsen og tidsforbrug i forbindelse hermed.