Rådgivning til forældre

Jeg er psykoterapeut og coach og har mange års erfaring med samtaler med større børn, unge og voksne.

Jeg har gennem mere end 15 år rådgivet forældre, som ønskede, at deres barn eller unge skulle komme i større trivsel.

Forældrene kontakter mig, når deres barn er mere trist og opgivende. Måske lukker sig inde i sig selv. Eller når barnet slår, sparker, råber eller på anden måde viser, at det har det svært.

Det kan være, at barnet ikke ønsker at komme i daginstitution eller skole. Eller det kan være, at barnet trækker sig fra venner og fritidsinteresser og giver udtryk for, at det føler sig ensomt.

 

I min rådgivning går jeg frem på følgende måde: En introduktionssamtale med forældrene, hvor de fortæller om barnets liv indtil nu. Herefter beskriver forældrene, hvad de gerne vil have hjælp til. Og på grundlag af det aftaler vi 1-2 indsatspunkter, som forældrene går hjem og arbejder på sammen med deres barn. Efter et aftalt tidsrum laver vi en opfølgende samtale, og afhængigt af, hvordan tingene er gået, fortsætter vi med de samme indsatspunkter, justerer på dem, eller aftaler nye.

Jeg giver typisk forældrene redskaber til at støtte deres børn eller unge på en ny måde. Der vil blive fokuseret på at finde redskaber, som kan give større ro og balance i det daglige.

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte mig.