Protreptik

Ordet “protreptik” betyder at vende mennesket mod det væsentlige i sig selv. Jeg har gennemgået et certificeringsforløb i en filosofisk coachingmetode, der hedder ”Protreptik”.  Jeg er blevet certificeret af professor Dr. Phil Ole Fogh Kirkeby fra Copenhagen Business School. Han underviser inden for det felt, der hedder: Ledelse, Politik og Filosofi. Han har praktiseret protreptik som coachingmetode i en årrække. Både inden for det private og det offentlige arbejdsmarked.

Jeg stødte på metoden, da jeg for nogle år siden læste de bøger, han har skrevet om ”Filosofisk ledelse”. Jeg blev stærkt grebet af at læse om metoden, da jeg følte, at det var en coaching, der gik et spadestik dybere end anden coaching. Det var en metode, der går nedenunder de ”ballonord” eller ”juhu-ord”, som bliver brugt i flæng på arbejdspladser, privat og i politik. Ord som: respekt, troværdighed, samarbejde, anerkendelse osv. osv.

Når jeg kalder ordene for ballonord, så er det fordi vi alle hurtigt kan blive enige om, at det er nogle værdier, vi går ind for. Men hvad betyder værdien for det enkelte menneske?

Hvad er årsagen til, at lige netop en bestemt værdi er særligt meningsfuld og påtrængende for dette menneske? Det kan protreptikken gå ind og afdække.

Det foregår således, at der finder en dialog sted mellem ”klienten” og ”protreptikeren”. Der kræves ingen forberedelse fra klienten. Protreptikeren sætter et ord på dagsordenen. Det kan være et begreb af den mere universelle slags, som fx ”værdighed”. Det kan være et begreb som fx samarbejde. Dette begreb tages der udgangspunkt i, og en samtale udspiller sig.

I bedste fald har klienten efter samtalen en bedre fornemmelse af dels sit eget forhold til værdien, og på hvilken måde, den er meningsfuld for ham/hende. Herudover vil klienten få en bedre fornemmelse af, hvem han/hun er som menneske, såvel fagligt som personligt.

Protreptikken er en intens og vedkommende dialogform, som kan komme ned i de dybereliggende lag og ind i de værdier i mennesket, som er virkelig væsentlige for det.

Hvis dette vækker din interesse, så kontakt mig og lad os lave en aftale.

Links