Personaleudvikling

Robusthed i grupper!

En personalegruppe kan opbygge en fælles robusthed. Det kan et kursus hos mig hjælpe til med.
Missionen med kurserne er, at uddannelse og udvikling, som foregår i proces med inddragelse af mange sanser og kompetencer, også vil medføre mere hele og grundfæstede resultater og løsninger.

Kurserne har til formål at arbejde med seriøse emner på en sjov måde. Der vil være vekselvirkning mellem øvelser og refleksioner, og kurserne vil være personligt og/eller fagligt udviklende. Kursernes/temadagenes styrke er, at deltagerne ikke udelukkende arbejder mentalt, men også bruger deres kropslige, følelsesmæssige og kreative potentialer i bearbejdelsen af de relevante emner.

Jeg har gennem længere tid følt et behov for at udbyde kurser, der arbejder med givne emner eller problematikker ud fra det hele menneske, og ikke udelukkende mentalt.
Jeg har en baggrund som dramaleder og har flere teateruddannelser bag mig samt erhvervserfaring med drama og teater. Det giver mig mulighed for at tilbyde kurser, hvor vi bruger elementer fra drama og teater.

Emnerne på kurserne er i høj grad op til kunden, som kan være med til at formulere, hvad der vil være mest relevant. Jeg vil så sørge for rammerne og det mere konkrete indhold.

Indholdet kan være fx konflikthåndtering, grænsesætning, anerkendelse, udmøntning af teoretiske værdier i praksis. Formålet med sådan en temadag kan også være at ryste personalegrupper eller teams sammen, eller det kan være at sætte skæve vinkler på udfordrende arbejdsforhold.

Kurserne kan også igangsætte og følge op på forandringsprocesser i personalegrupper, teams eller organisationer. Mulighederne er ubegrænsede.

I er velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger!

Læs mere i folderen “Fra Maske til Menneske“.