Om mig

Jeg er uddannet pædagog, psykoterapeut og coach. Herudover har jeg en uddannelse som dramaleder.

Jeg har mange års erfaring som leder i en børnehave med fokus på særligt sensitive børn.

De seneste år har jeg arbejdet som rådgiver og psykoterapeut for forældre, børn, unge og voksne. Jeg tilbyder individuel rådgivning, familerådgivning og rådgivning til par. Jeg holder foredrag over hele landet for personalegrupper, forældregrupper eller blandede grupper.

Det er vigtigt, at vi mennesker er sammen om noget,
der har en dyb betydning for os.”

“Når vi i den enkelte situation øver os i at se tingene fra den andens perspektiv, bliver det ofte indlysende, hvordan vi kan løse udfordringerne på en respektfuld måde”

Jeg er god til at se menneskers ressourcer og potientialer. Jeg er god til at skabe relationer til andre mennesker, så de får en større bevidsthed om deres evner, muligheder og værdier.

I mit arbejde er mine vigtigste værdier:
Respekt, autencitet, glæde, åbenhed og tillid

Via mine mange års erfaring er jeg i stand til at udarbejde et samtaleforløb, et foredrag, en temadag eller et undervisningsforløb, som kan tilgodese de ønsker, kunden har.