Lederudvikling

Ledere, som vil medvirke til, at personalegruppen/organisationen udvikler sig, skal turde gå nye veje, og i den sammenhæng er det vigtigt at kende sine egne værdier fagligt og menneskeligt. Jeg tilbyder individuelle samtaler med lederen og/eller ledelsesteamet, hvor vi finder frem til, hvordan ledelsen bedst muligt understøtter den udvikling, der iværksættes.

Kontakt mig, så aftaler vi et forløb, der matcher jeres ønsker!