Coaching til unge og voksne

Jeg er uddannet coach og har mange års erfaring i at tale med unge og voksne.

Det er typisk forældre til unge piger eller drenge, der kontakter mig, fordi deres store barn/unge ikke trives. Det kan være, at den unge føler sig ensom. Det kan være, at hun ikke har lyst til at gå i skole, eller er holdt op med at være sammen med sine veninder. Det kan være, at han har mistet lysten til sine fritidsinteresser og hellere vil spille på sin computer. Samtidig er han oftere i dårligt humør, men vil ikke snakke med sine forældre om, hvordan han har det.

 

Første gang jeg taler med en ung, lytter jeg til det, han eller hun kommer med.

Det er meget vigtigt, at der er god tid til, at den unge kan udtrykke sig på sin egen måde. Det kan være, at vi mødes flere gange, hvor den unge har behov for at  fortælle, hvordan hun oplever verden. Herefter er der som regel blevet plads til, at vi kan tale om de ændringer, den unge gerne vil have i sit liv. Og det arbejder vi på sammen ved hjælp af redskaber, jeg giver den unge, eller ved at ændre tanke- eller handlemønstre hos den unge.

Voksne henvender sig typisk vedr. et coachingforløb, hvis de har behov for redskaber til at takle konkrete situationer i deres liv, fx konflikter eller relationer, der udfordrer dem. Det kan også være, de gerne vil blive skarpere på deres værdier i forhold til, hvad der giver livskvalitet for dem.

Jeg kender tilgange og redskaber fra en række forskellige coachingtraditioner, fx løsningsfokuseret, psykodynamisk eller filosofisk coaching og coaching funderet i positiv psykologi.

Kontakt mig, hvis du tænker, at det kunne give mening at tale nærmere om en samtale eller et forløb!