Min baggrund

Jeg har en baggrund inden for pædagogik, ledelse, familiebehandling  og drama og personligt udtryk.

Uddannelser/kurser:

 • Uddannet pædagog i 1981 på Slagelse Seminarium
 • Uddannet dramaleder i 1989 på Herning Højskole, uddannet i 1991 på Teaterskole 90. Bestået 1. års prøve i dramaturgi på Århus Universitet i 1999
 • Certificeret i dybdeterapi i træningsgruppe i 1991 – 1993 på Dybdeterapeutisk Institut i Ebeltoft
 • Lederkurser i det personlige lederskab, forandringsledelse og coaching og ledelse i 2009 – 2013 hos Univercity College Sjælland
 • Certificeret i protreptik (filosofisk coaching)  i 2021 v/ Ole Fogh Kirkeby, CBS
 • Kursus i Mental Sundhed – et undervisningskoncept i 2016 hos DOF
 • Kursus i kognitiv teori og metodik i 2019 og 2020 hos Ungliv.dk, Kognitiv Center i Århus

 

Arbejde:

Jeg har arbejdet indenfor mange felter og med mange forskellige målgrupper: Børn, unge, voksne, mennesker med forskellig etnicitet og mennesker med forskelligt funktionsniveau. Jeg har arbejdet inden for offentlige institutioner og i eget private regi.

Jeg har arbejdet som:

 • Pædagog
 • Underviser
 • Mentor
 • Projektleder på korte vejledningskurser hos AOF i Randers i Erhvervsafdelingen
 • Leder i forskellige pædagogiske institutioner, blandt andet børnehaver og SFO
 • Udviklingspædagog i Nordbycentret, Slagelse, et videnscenter med fokus på børn, kultur og pædagogik
 • Familierådgiver i egen virksomhed
 • Samtaleterapeut i egen virksomhed
 • Forfatter i samarbejde med Athina Delskov til følgende 3 bøger: Sensitive børn (2014), Introduktion til sensitive børn (2015), Sensitive unge (2015)

De sidste 7 år har jeg haft egen privat virksomhed. I august 2021 har jeg omdøbt min virksomhed. Dens nye navn er: “Familieindsatsen”.

I min nuværende virksomhed bruger jeg de kompetencer og erfaringer, jeg har tilegnet mig indtil nu. Og hovedvægten er på indsatser i familier og mentorydelser.